top of page

15 มกราคม 2566

Semi Permanent101 Course เรียนปูพื้นฐานสู่มืออาชีพ 9-15 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 9 -15 มกราคม 2566

Semi Permanent101 Course เรียนปูพื้นฐานสู่มืออาชีพ 9-15 มกราคม 2566

Semi Permanent101 คอร์สปูพื้นฐานสู่มืออาชีพ


 Semi Permanent101  คอร์สปูพื้นฐานสู่มืออาชีพในวงการ ช่างสักคิ้ว สักปาก หลักสูตร 7 วันต่อเนื่อง เข้มข้น เน้นขั้นตอนการปฏิบัติงานและบรรยากาศการทำงานให้ได้แบบมืออาชีพเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา ทีมงานและอาจารย์ออยล์ ทุ่มเท ใส่ใจรายละเอียด ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับ ทุกรายละเอียดอย่างเข้าใจได้และนำไปให้บริการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สุดท้ายนี้อาจารย์ออยล์และทีมงาน ขอแสดงความยินดีและขอบคุณ นักเรียนทุกท่าน ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพที่เลือกนี้ค่ะ

bottom of page