top of page
ขั้นตอนการแต่งหน้าถาวร

Lip Tattoo

คอร์สเรียนสักปาก

คอร์สเรียนระยะสั้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว

คอร์สสักปาก
Lips Tattoo

เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว สามารถเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานเบื้องต้น และการใช้งานอุปกรณ์ในงานสักปากได้

   ในคลาสนี้จะได้เรียนรู้คือ

   1  ขั้นตอนการทำงานอย่างไรให้ดูเป็นมืออาชีพ

   2 การเตรียมพร้อมก่อนลงมือสักปากมีอะไรบ้าง

   3 การวิเคราะห์สภาพผิว การเลือกและการผสมสีอย่างไรให้ดูเป็นธรรมชาติสไตล์ Crown Eyebrows

   4 เลือกใช้อุปกรณ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เพิ่มเปอร์เซนประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น

  

Let’s Go Together

Get in touch so we can go together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page