top of page

Areola ( Nipple Blush Tattoo )

การสักนมชมพูเชิงการแพทย์

     Areola ( Nipple Blush Tattoo ) การสักนมชมพูเชิงการแพทย์ เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยมากที่สุด เราเลือกสีสำหรับสักใช้สักเชิงการแพทย์โดยเฉพาะ เห็นผลลัพธ์ครั้งแรกหลังจากที่สัก 

Nipple Tattoo การสักนมชมพูเชิงการแพทย์
Nipple Tattoo การสักนมชมพูเชิงการแพทย์

     สำหรับผู้มีต้องการแก้ไขปัญหาหัวนมหรือลานนมคล้ำดำ อันเนื่องมาจาก ปัจจัยทางด้านกายภาย ปัจจัยทางด้านกรรมพันธุ์ รวมถึงการแพ้ต่างๆที่อาจะเกิดขึ้นได้

Nipple Tattoo การสักนมชมพูเชิงการแพทย์
Nipple Tattoo การสักนมชมพูเชิงการแพทย์
bottom of page