top of page

Hair Stroke For Women

สักคิ้วแฮร์โสตรคสำหรับผู้หญิง

     Hair Stroke For Women สักคิ้วแฮร์สโตรค นิยมมากเพราะเทคนิคนี้โดนน้ำได้เลย การสักที่ใช้เทคนิคการสักขั้นสูงโดยใช้เข็มขนาดเล็กๆค่อยบรรจงสรรสร้างคิ้วทีละเส้น ไล่เฉด อ่อนไปเข้มที่ละเส้น ผลลัพธ์จะทำให้ได้เส้นสักที่เลียนแบบขนคิ้วที่ดูเนียนเป็นธรรมชาติ อย่างมาก ทรงที่ได้จะเป็นทรงสวย ตามสไตล์ของ Crown Eyebrows 

Hair Stroke For Women สักคิ้ว แฮร์สโตรค ผู้หญิง
Hair Stroke For Women สักคิ้ว แฮร์สโตรค ผู้หญิง
Hair Stroke For Women สักคิ้ว แฮร์สโตรค ผู้หญิง
Hair Stroke For Women สักคิ้ว แฮร์สโตรค ผู้หญิง

     เหมาะกับสาวๆทุกสภาพผิว โดยเฉพาะผิวมันรูขุมกว้าง การสักคิ้วชนิดนี้จะดูแลง่ายกว่าแบบอื่นเนื่องจากเป็นการสักแบบแผลปิด    ทำให้สามารถโดนน้ำได้ตั้งแต่วันแรกที่สักเสร็จ

Hair Stroke For Women สักคิ้ว แฮร์สโตรค ผู้หญิง
Hair Stroke For Women สักคิ้ว แฮร์สโตรค ผู้หญิง
Hair Stroke For Women สักคิ้ว แฮร์สโตรค ผู้หญิง
Hair Stroke For Women สักคิ้ว แฮร์สโตรค ผู้หญิง

     ลักษณะลายเส้น Hair Stroke ของทางร้านจะเป็นลักษณะเฉพาะตัว ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ตาม Style Crown Eyebrow ที่ออกแบบให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละท่านเป็นเอกลักษณ์ ไม่เป็น Pattern ซ้ำ ลายเส้นค่อนข้างทำได้เล็กใกล้เคียงกับ กับการ สักคิ้ว 6DMicroblading จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าในการตัดสินใจค่ะ

Hair Stroke For Women สักคิ้ว แฮร์สโตรค ผู้หญิง
Hair Stroke For Women สักคิ้ว แฮร์สโตรค ผู้หญิง
Hair Stroke For Women สักคิ้ว แฮร์สโตรค ผู้หญิง
Hair Stroke For Women สักคิ้ว แฮร์สโตรค ผู้หญิง
Hair Stroke For Women สักคิ้ว แฮร์สโตรค ผู้หญิง
Hair Stroke For Women สักคิ้ว แฮร์สโตรค ผู้หญิง
Hair Stroke For Women สักคิ้ว แฮร์สโตรค ผู้หญิง
Hair Stroke For Women สักคิ้ว แฮร์สโตรค ผู้หญิง
Hair Stroke For Women สักคิ้ว แฮร์สโตรค ผู้หญิง
Hair Stroke For Women สักคิ้ว แฮร์สโตรค ผู้หญิง
bottom of page