top of page

Lip Tattoo Nanolips

สักปาก เชิงการแพทย์

สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำ ให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวย ระเรื่อ ดูชมพู สุขภาพดี

     Lips Tattoo สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก  ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป เพราะความปลอดภัยของลูกค้าคือสิ่งที่เราเน้นเป็นพิเศษ จึงเป็นสาเหตุที่เราเลือกใช้สีสักปากโดยเฉพาะ สีสักปากชนิดนี้จะไม่มีการผสมสีสักตัว และโลหะ ที่เป็นอันตรายต่อริมฝีปาก ผลลัพธ์ที่ได้คือสีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี แก้ปัญหาปากคล้ำ ปากซีด ให้สวยขึ้นได้ และด้วยเทคนิคการผสมเฉดสีเฉพาะบุคคล ที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน Crown Eyebrows 

สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำ ให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวย ระเรื่อ ดูชมพู สุขภาพดี
สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี
สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี
สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี
สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี
สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี
สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี
สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี
สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี

    สักปากเชิงการแพทย์แก้ไขปัญหาปากดำคล้ำเหมาะกับใครเหมาะสำหรับผู้มีปัญหา
ปากคล้ำ ปากซีด รูปปากไม่สวย รวมถึงผู้ที่ต้องการมีปากสีชมพูระเรื่อ ดูชมพูสุขภาพดี 

สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี
สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี

ผลลัพธ์ที่ได้คือสีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี แก้ปัญหาปากคล้ำ ปากซีด ให้สวยขึ้นได้ และด้วยเทคนิคการผสมเฉดสีเฉพาะบุคคลที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน Crown Eyebrows 

สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี
สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี

ผลลัพธ์หลังสัก จากเคสนี้ที่ลูกค้ามีปัญหาปากคล้ำดำอยู่แล้ว และมีต่อมไขมันบริเวณริมฝีปากด้วย ใช้เทคนิคการฝังสีปาก ภาพรวมดูสีปากดูสว่างอมชมพูขึ้นลดความต่างของสีระหว่างต่อมไขมันกับสีปากจนดูกลืนกันได้เนียนเป็นธรรมชาติได้อีกระดับ

สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี
สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี

รีวิวผลลัพธ์หลังสักจะเห็นได้ว่าสว่างอมชมพูได้ขึ้นอีกระดับ ดูสดใสชุ่มฉ่ำ Style งานCrown Eyebrow & Beauty ของเราค่ะ 

สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี
สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี
สักปาก เชิงการแพทย์ แก้ไขปัญหา ปากคล้ำ ดำ Lip Tattoo Nanolips
สักปาก เชิงการแพทย์ แก้ไขปัญหา ปากคล้ำ ดำ Lip Tattoo Nanolips
สักปาก เชิงการแพทย์ แก้ไขปัญหา ปากคล้ำ ดำ Lip Tattoo Nanolips
สักปาก เชิงการแพทย์ แก้ไขปัญหา ปากคล้ำ ดำ Lip Tattoo Nanolips
สักปาก แก้ไขริมฝีปากคล้ำให้สว่างดูอมชมพูขึ้นได้ด้วย การสักหรือฝังสีปาก ด้วยเทคนิคการสัก Nano Lips จากยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยให้สีปากจะดูเป็นธรรมชาติ และ ช่วยให้ริมฝีปากมีสีสวยระเรื่อดูชมพูสุขภาพดี
สักปาก เชิงการแพทย์ แก้ไขปัญหา ปากคล้ำ ดำ Lip Tattoo Nanolips

เคสแก้ ลูกค้าเป็นด่างขาวผ่านการสักมาจากที่อื่น ความจริงแล้วการเป็นด่างขาวในตำแหน่งเนื้อเยื่อบุจะไม่สามารถสักได้ แต่ลูกค้าขอร้องให้เราแก้ให้ ก่อนแก้ได้สักประวัติการลามของด่างขาว หยุดการลามนานเท่าไหร่แล้ว สาเหตุการเกิดจากอะไร และพร้อมเซ็นConsult เพื่อเป็นการยินยอมในการแก้ครั้งนี้ แก้งานเป็นSectionนะคะ อาจจะไม่ดีที่สุดแต่ดีขึ้นแน่นอน ❤️
#สักปาก #LipTattoo #Nanolips

สักปาก เชิงการแพทย์ แก้ไขปัญหา ปากคล้ำ ดำ Lip Tattoo Nanolips

รีวิวหลังสักปากเสร็จทันที

จะเห็นได้ว่าปากจะไม่บวมไม่ช้ำอย่างที่คิด นะคะ

สักปาก เชิงการแพทย์ แก้ไขปัญหา ปากคล้ำ ดำ Lip Tattoo Nanolips
1
2
bottom of page