top of page

23 พฤศจิกายน 2565

อาจารย์ออยได้เข้าร่วมงาน PMU INTERNATIONAL ASIA CONFERENCE 2022

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ออยได้เข้าร่วมงาน PMU INTERNATIONAL ASIA CONFERENCE 2022

อาจารย์ออยได้เข้าร่วมงาน  PMU INTERNATIONAL ASIA CONFERENCE 2022ขึ้นชื่อว่าเป็นช่างที่สักเพื่อความงามแล้ว การอัพเดตความรู้เพื่อให้สามารถต่อยอดในสายงานของตัวเองในเรื่องที่ทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งจริงไหมคะ เพราะขึ้นชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของความงาม ย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยน การอัพเดตของเรื่องราวกันอยู่บ่อยๆ เพื่อให้ครอบคลุมถึงทุกปัญหาความงามที่มี อีกทั้งขึ้นชื่อเรื่องของความงามแล้วนั้นย่อมมีการเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยไปเรื่ยยๆ ตามกาลเวลานะคะ

แน่นอนว่าการสักเพื่อความงามเองก็มีองค์กรระดับโลกที่เกี่ยวข้องด้านการสักเพื่อความงามโดยเฉพาะเช่นกัน เพื่อเป็นกระจายความรู้ระดับโลกให้ทั่วถึงได้ทั่วโลก นั้นก็คือ Permanent Makeup Artist หรือย่อสั้นๆว่า PMU และกิจกรรมล่าสุดสุดยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นล่าสุดเลยก็คือ PMU INTERNATIONMAL ASIA CONFERENCE ค่ะ

พวกเราต้องขอกล่าวว่าพวกเราเป็นเกียรติอย่างมากที่อาจารย์ออย เจ้าของสถาบันของเราได้รับเชิญเข้าร่วมงานนี้อย่างงี้ค่ะ เพราะนอกจากจะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ ขนาดนี้แล้ว งานนี้อาจารย์ออยของเรายังได้แลกเปลี่ยนความรู้และข่าวสารอัพเดต เรื่องราวเกี่ยวกับ การสักเพื่อความงามซึ่งเป็นความรู้ระดับโลกที่มีค่ามาก เพราะงานนี้เราได้ร่วมงานกับ MASTER ระดับโลกมากกว่า 12 ประเทศทีเดียว แน่นอนว่าพวกเราจะนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ และต่อยอดเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับงานสักที่เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพ มากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ


bottom of page