top of page

13 ธันวาคม 2565

อาจารย์ออย ได้รับเชิญเป็น Guest สัมมนาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการสักเชิงการแพทย์

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 นี้ อาจารย์ออย ได้รับเชิญเป็น Guest สัมมนาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการสักเชิงการแพทย์ ที่จัดโดยสมาพันธ์สมาคมสนสักคิ้วประเทศเกาหลีใต้ รพ. Olina กับ อาจารย์แพทย์วิทยาลัยบูรณาการ มาหวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

อาจารย์ออย ได้รับเชิญเป็น Guest สัมมนาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการสักเชิงการแพทย์การสัก การสร้างสรรค์ภาพ หรือข้อความเพื่อเป็นการสร้างสรรค์ลวดลายที่มีความหมายรวมถึงมีความสวยงามที่มีความเฉพาะตัวสูงนะคะ แต่ตัวการสักเองก็พัฒนาและ แตกแขนงออกมาเป็นการสักแยกย่อยออกไปอีก แต่จะมีการสักประเภทนึงที่ต้องใช้ความรู้เรื่องการแพทย์ที่สูงกว่าประเภทอื่น การสักประเภทนี้คือการสักเชิงการแพทย์ค่ะ การที่จะเป็นช่างสักเชิงการแพทย์ได้นั้นจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ด้านการสักที่สูงรวมถึงมีความเข้าใจเรื่องทฤษฎีสีและ เรื่องของชั้นผิวหนังเป็นอย่างดีค่ะ


เรายินดีที่จะได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับอีเว้นท์ที่กำลังจะถึงในเดือน ธ.ค.นี้ของอาจารย์ออยเจ้าของสถาบันของเราได้รับเชิญไปเป็น Guest สัมมนาเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานสักเชิงการแพทย์ ณ วันที่ 13 ธ.ค. 65 ที่จะถึงนี้ค่ะ งานสัมมนานี้จัดขึ้นโดย สมาพันธ์สมาคมสอนสักคิ้วประเทศเกาหลีใต้ รพ.Olina กับอาจารย์ แพทย์วิทยาลัยบูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐ สมาคมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข และขอขอบคุณ Master Meena Lee (คุณเมสา) สำหรับโอกาสในการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วยนะคะ


ถือเป็นการอัพเดตความรู้ และนำกลับมาพัฒนาและต่อยอดในการให้บริการสำหรรับลูกค้าของเราในอนาคตต่อไป พวกเรา Crown Eyebrow & Beauty หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้ประโยชน์สูงสุดค่ะ

bottom of page