top of page

6DMicroblading + Shading

สักคิ้ว6มิติลายเส้น + คิ้วฝุ่น

6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น
6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น
6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น
6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น

      6DMicroblading + Shading  สักคิ้วลายเส้น ​+ สีฝุ่นเป็นเทคนิคการสักคิ้วลายเส้นเลียนแบบเส้นขนจริงด้วยใบมีดบวกกับเทคนิคการสักคิ้วสีฝุ่นด้วยเครื่องสัก ลงรายละเอียดแบบเส้นต่อเส้นก่อน แล้วลงสีฝุ่นด้วยเครื่องตั้งแต่ช่วงกลางถึงหางคิ้วไล่ระดับเฉดสีผสมผสานกันอย่างลงตัว ผลลัพธ์ที่ได้หลังสัก คิ้วดูเป็นทรงมากขึ้น สีสักจะดูอ่อนเนียนกลืนไปกับขนคิ้วช่วงกลางถึงหางคิ้วจะดูมีมิติมากขึ้น

6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น
6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น
6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น
6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น

      เหมาะสำหรับคนที่ ขนคิ้วช่วงกลางถึงหางคิ้วบาง คิ้วไม่เป็นทรง ขนคิ้วสั้น หางคิ้วบาง ไม่มีหางคิ้ว หรือ ผู้หญิงที่ชอบแต่งหน้าออกงานเป็นประจำ ต้องการให้คิ้วดูเป็นทรงชัดเจนแต่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติอยู่บ้าง ดูแลง่ายเพียงแค่กันคิ้วตามแนวเส้นก็ออกงานได้เลย

 หลังสักเสร็จทันที่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติได้ ดูคิ้วเต็มทรงได้อีกระดับด้วยการลงฝุ่นช่วงกลางคิ้ว ถึงหางคิ้ว

6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น
6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น
6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น
6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น

Before Vs After

เปรียบเทียบภาพรวมก่อนและหลังสักเสร็จทันที

6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น
6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น
6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น
6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น
6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น

ซูมผลลัพท์หลังลอก 45วัน

6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น
6DMicroblading + Shading  สักคิ้ว ลายเส้น ​ สักคิ้วสีฝุ่น
bottom of page